Tìm hiểu về loài mối - Diệt mối 24h l Diệt mối Hà Nội

Mối xâm nhập vào nhà cửa như thế nào?

Mối còn có khả năng bắc cầu bằng cách đắp các đường ống, từ mặt đất nền đắp các trụ cao 10cm đến 15cm, từ vách ra 4cm đến 6cm, từ trần đắp nhũ xuống 60cm đến 80cm...

Mối xâm nhập vào công trình, nhà cửa bằng ba đường:

- Từ các công trình, nhà kế cận có mối, gọi là đường tiếp xúc;        

- Từ đất nền, dưới đất nền đã có tổ mối, khi xây dựng không xử lý;

- Mối bay đàn, hàng năm từ các tổ mối, mối cánh bay ra và xâm nhập vào công trình. Nhiều công trình xây dựng kéo dài hai, ba năm. Khi san lấp thu dọn để sót ván cốt pha trong tường trong đất, mối bay đàn chui xuống, có sẵn nguồn thức ăn và gây tổ. Khi lát nền, trong nền công trình đã có cả tổ mối nên chỉ 2 đến 3 năm đã thấy mối xuất hiện nhiều.

Cần đặc biệt lưu ý là loại mối nhà đục được vữa xây tường thông thường, trừ bê tong mác cao (>80) vì vậy mối có thể lên được tất cả các tầng cao.

Nhiều công trình, mối đã xuất hiện ở các tầng cao nhất như: Viện viện bảo vệ sức khỏe trẽ em tám tầng; khách sạn Hà Nội mối xuất hiện ở tầng thứ 11, nhiều gia đình ở tầng 4, tầng 5 đã bị mối gây hại sách vở, quần áo và chăn bông.

Mối thường lợi dụng đường cấp thoát nước đặt trong tường, mạch phòng lún để đi lên các tầng cao, khi gặp các trướng ngại vật chúng mới đục tường.

Mối còn có khả năng bắc cầu bằng cách đắp các đường ống, từ mặt đất nền đắp các trụ cao 10cm đến 15cm, từ vách ra 4cm đến 6cm, từ trần đắp nhũ xuống 60cm đến 80cm. Cách kê xếp hàng hóa nên chú ý đặc điểm này.